Huidige plannen voor renovatie en herinrichting van gebouw Vriendenkring

Renovatie en herinrichting gebouw Vriendenkring

Het gebouw De Vriendenkring is gedateerd, bruin ingericht, niet goed toegankelijk voor mensen met een beperking en het voldoet ook niet altijd aan de wensen van de huidige- en nieuwe gebruikers. Nieuwe doelgroepen blijven daarom weg. Stichting Triangel heeft de renovatie- en herinrichtingsplannen van gebouw Vriendenkring  opnieuw vorm gegeven. Diverse fondsen zijn aangeboord voor een financiële bijdrage of subsidietoekenning, evenals de Provincie Gelderland en de gemeente Berg en Dal. De wens vanuit Schutterij Vriendenkring is om de renovatie en herinrichting begin 2019 af te ronden, zodat de schutterij bij haar 100-jarig bestaan gebruik kan maken van een gerenoveerde Vriendenkring.

Deze plannen lijken te gaan lukken. Alle financiële bijdragen en subsidies zijn toegekend. Daarnaast levert Stichting Triangel zelf een financiële bijdrage. Met behulp van vele vrijwilligers is het gebouw na de kermis van Leuth ontruimt en waar mogelijk gesloopt en gestript. Op 15 oktober 2018 is de aannemer gestart met de renovatie en herinrichting van gebouw Vriendenkring. Doelstelling is om eind januari 2019 gereed te zijn.

De renovatie en herinrichting van gebouw Vriendenkring wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gemeente Berg en Dal

 

Provincie Gelderland

 

Het Oranje Fonds

 

VSB Fonds

 

Oosterpoort

 

De renovatie en herinrichting van gebouw Vriendenkring wordt mede mogelijk gemaakt door:

Stichting Volksbelang 1895

Coöperatiefonds Rabobank

Stichting Triangel Leuth

 

Over gebouw Vriendenkring en Stichting Triangel

Gesterkt in het gevoel samen iets in de gemeenschap tot stand te brengen werd, direct na de eerste wereldoorlog, op 7 september 1919 de Leuthse Schutterij opgericht.

Nadat tijdens de Leuthse kermis enkele malen een echte "lappen" tent was geplaatst, verrees enkele jaren later aan de Steenheuvelsestraat een prachtig Schuttersgebouw. De naam "Tent" bleef onlosmakelijk aan het inmiddels permanente gebouw verbonden. Het eerste schuttersgebouw is in de Tweede Wereldoorlog totaal verwoest, zoals in feite het gehele dorp verwoest werd aangetroffen. Maar eendrachtig sloeg men de handen ineen. En Leuth herrees!

Zo verrees in 1951, slechts 6 jaar na de bevrijding, een nieuw schuttersgebouw naar ontwerp van H.G. van den  Boogaard. Boven de ingang  bevindt zich in smeedijzer het  opschrift "De Vriendenkring",  gemaakt door dorpssmid Thé  Booltink. Dankzij vrijwillige handen van velen en dankzij financiële en materiële hulp van weer vele anderen. Het gebouw kreeg bij de feestelijke ingebruikname de naam "de Vriendenkring".

Alhoewel het gebouw destijds van schutterij De Vriendenkring was, werd het gebouw voor de gehele Leuthse gemeenschap opengesteld. Tal van verenigingen en activiteiten vonden er onderdak. Maar ook ondernemers maakten er gebruik van; zo hield de steenfabriek Terwindt & Arntz hier in 1956 een jubileumfeest. In 1958, 1974 en 1979 volgden nog uitbreidingen aan het  gebouw en wijzigingen aan het interieur.

Beheer, onderhoud en exploitatie gebouw Vriendenkring

Een groot gebouw als de Vriendenkring vergt beheer, onderhoud en exploitatie. Vroeger werd dat opgepakt door de leden van de Schutterij. In het verleden werden voor het beheer mede vanuit de gemeente Beek-Ubbergen financiële bijdragen en/of capaciteit geleverd. Gezien de maatschappelijke- en economische veranderingen was dat uiteindelijk niet langer houdbaar.

Vanuit Schutterij Vriendenkring, als eigenaar van het gebouw, is vervolgens een beheerscommissie in het leven geroepen. Het beheer, onderhoud en de exploitatie van gebouw Vriendenkring werd door de beheerscommissie Vriendenkring uitgevoerd. Hier hebben vele personen jarenlang hun bijdrage geleverd om het gebouw in goede staat te houden en geschikt te houden voor het gebruik waarvoor het bestemd is. Daarnaast kreeg het oorspronkelijke schuttersgebouw een veel bredere doelstelling dan alleen huisvesting bieden aan de activiteiten van de schutterij.

Veranderende wet- en regelgeving in 2012

In verband met veranderende wet- en regelgeving voor beheer, onderhoud en exploitatie van gebouw Vriendenkring, was Schutterij Vriendenkring in 2012 genoodzaakt Beheerscommissie Vriendenkring te beëindigen. Er werd overgegaan tot het oprichten van een stichting voor beheer en exploitatie van het gebouw Vriendenkring én het oprichten van een besloten vennootschap voor de exploitatie van commerciële activiteiten in het gebouw Vriendenkring.

Voor de exploitatie van commerciële activiteiten werd Horeca Vriendenkring B.V. opgericht. Dit is een onderneming met als doel om commerciële activiteiten binnen het gebouw Vriendenkring winstgevend te maken. Activiteiten die worden uitgevoerd zijn het verzorgen van feesten en partijen in de Vriendenkring.

Voor beheer en exploitatie van gebouw Vriendenkring werd Stichting Triangel opgericht. Onder Stichting Triangel vallen alle niet commerciële activiteiten. Naast beheer en onderhoud verzorgd Stichting Triangel (mede) ook allerlei activiteiten van de huidige bestaande klanten (kermis, carnaval, biljarten, jeu de boules, ouderenbond, vrije markt VVLK, muziekuitvoeringen, pronkzitting, schuttersfeest, dansgarde, etc.) en worden nieuwe activiteiten ontwikkeld (o.a. Fynil avond, Proud to be Fout, Pub Quiz, Darttoernooi, Laser Game). Voor Stichting Triangel is het belangrijk dat het gebouw Vriendenkring een gebouw voor de gehele gemeenschap van Leuth is en dat het gebouw aan de huidige eisen blijft voldoen wat staat van onderhoud en veiligheid betreft.

Nieuw bestuur Stichting Triangel

Begin 2017 is het dagelijks bestuur van Stichting Triangel plotseling opgestapt, van de een op de andere dag. De overgebleven bestuursleden hebben de taken zo goed mogelijk opgepakt en hebben vervolgens nieuwe vrijwilligers gevonden die in het bestuur Stichting Triangel zitting hebben genomen. Dit bestuur werkt momenteel hard om de lopende zaken zo goed mogelijk te laten verlopen, maar ook om noodzakelijke veranderingen door te voeren. Zo moet het gebouw veel meer toegankelijk zijn voor de gehele bevolking van Leuth, moet er ingespeeld worden op de wensen en behoeften van onze klanten, worden er uniforme afspraken met klanten en vrijwilligers gemaakt, wordt er nauw samengewerkt met het bestuur van Schutterij Vriendenkring (als eigenaar van het gebouw) en willen wij open- en transparant opereren en communiceren. Eén maal in de maand hebben wij een vrije inloop (dinsdagavond van 19:30-20:00 uur) voor iedereen die iets van ons wil, iets wil weten of iets wil opzetten.

Voor iedereen moet duidelijk zijn dat wanneer we door zouden gaan op de oude voet, het gebouw langzaam verwaarloosd en dat de kosten hoger zijn dan de inkomsten. Consequentie daarvan is dan dat het gebouw uiteindelijk gesloten moet worden. Dat is het laatste wat wij als bestuur Stichting Triangel, en hopelijk de gehele gemeenschap van Leuth, willen.